Thu hồi Giấy phép thương nhân xăng dầu của Petrolink

Bộ Công Thương quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại và Cung ứng Petrolink.

Ngày 19/5, thông tin từ Bộ Công Thương xác nhận, Bộ Công Thương vừa quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại và Cung ứng Petrolink.

Petrolink (MST: 0108985232) có địa chỉ trụ sở chính tại số 9, ngõ 84, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; đi vào hoạt động từ ngày 13/11/2019.

Đơn vị này được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 489/TNPP/QĐ-BCT ngày 10/1/2022. Tới ngày 26/4/2024, Petrolink có Công văn số 2604/CV-PLLS, gửi Bộ Công Thương đề nghị nộp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Xét đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền, ngày 15/5/2024, Bộ Công Thương đã quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Petrolink.

Đại Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-hoi-giay-phep-thuong-nhan-xang-dau-cua-petrolink-320956.html