Thu hồi giấy phép kinh doanh nếu doanh nghiệp có hơn 30% xe bị tước phù hiệu

Nhằm nâng cao hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải, Nghị định 41/2024 của Chính phủ vừa ban hành đã sửa đổi quy định các trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thu-hoi-giay-phep-kinh-doanh-neu-doanh-nghiep-co-hon-30-xe-bi-tuoc-phu-hieu-post574119.antd