Thu hồi giấy phép kinh doanh một công ty đa cấp

Nguồn tin từ Cục quản lý cạnh tranh cho biết, vừa có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam.

Thu hồi giấy phép kinh doanh Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam. Ảnh Internet.

Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam (địa chỉ tại 150 Cống Lỡ, Phường 15, Q.Tân Bình, TP.HCM) đã vi phạm về các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp như: Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ; yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hóa để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

Cục quản lý cạnh tranh đã có quyết định xử phạt 350 triệu đồng và còn thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam.

Theo đó, việc thu hồi Giấy chứng nhận của doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Đức Hùng