Thu hồi giấy phép hoạt động một tạp chí in

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký Quyết định số 1992/QĐ-BTTTT ngày 14-11-2017 về việc thu hồi giấy phép hoạt động của Tạp chí Doanh nghiệp - Doanh nhân và Thương hiệu.

Nguyên nhân thu hồi giấy phép là do cơ quan chủ quản Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam đề nghị chấm dứt hoạt động của tạp chí này.

Quyết định cũng nêu rõ các đơn vị trong đó có Cục Báo chí; Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam và Tạp chí Doanh nghiệp - Doanh nhân và Thương hiệu có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thanh Hà