Thu hồi các lô thuốc bột pha tiêm Greaxim chưa được phép đã lưu hành

Cục Quản lý Dược vừa có Công văn số 12290/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g, VD-33386-19 và thuốc bột pha tiêm Greaxim, VD-18235-13.

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), căn cứ Báo cáo đánh giá "Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc" (GMP) ngày 14-15/10/2022 của Cục Quản lý Dược; phát hiện một số lô thuốc do Công ty CP Dược phẩm Am Vi sản xuất, được xuất xưởng, đưa ra lưu hành trước khi có kết quả kiểm tra chất lượng nguyên liệu và kết quả kiểm tra chất lượng thành phẩm; vi phạm quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 62 Luật Dược số 105/2016/qHb ngày 06/4/2016.

Cụ thể các lô thuốc vi phạm gồm:

Thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g (Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim sodium) 2g) có số GĐKLH: VD-33386-19, số lô: 060822, HD: 11/8/2024; số lô: 070822, HD: 14/8/2024; Số lô: 080822, HD: 15/8/2024;

Thuốc bột pha tiêm Greaxim (Cefotaxim (dưới dạng cefotaxim natri) 1 g) có số GĐKLH: VD-18235-13, số lô: 110822, HD: 8/8/2024; số lô:120822, HD: 9/8/2024; số lô: 130822, HD: 10/8/2024.

Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi toàn quốc đối với các lô thuốc trên.

Công ty CP Dược phẩm Am Vi phối hợp với nhà phân phối thuốc, phải thực hiện các nội dung theo yêu cầu, cụ thể: Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ký Công văn này, đơn vị gửi thông báo thu hồi các lô thuốc trên tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng các lô thuốc này và tiến hành thu hồi toàn bộ các lô thuốc vi phạm nêu trên.

Đồng thời, đơn vị gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trong vòng 18 ngày kể từ ngày ký Công văn này, hồ sơ thu hồi bao gồm số lượng sản xuất, số lượng phân phối, ngày sản xuất, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 4/5/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi các lô thuốc vi phạm nêu trên. Đồng thời, công bố thông tin về quyết định thu hồi thuốc trên trang thông tin điện tử của Sở, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kiểm tra và giám sát Công ty CP dược phẩm Am Vi thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/y-te/thu-hoi-cac-lo-thuoc-bot-pha-tiem-greaxim-chua-duoc-phep-da-luu-hanh-20221119142103799.htm