Thu hồ sơ khai thuế qua Tín Thành thất bại

    ICTNews
    Gốc

    ICTnews - theo ông Tổng giám đốc Logistic Tín Thành, dự án giao nhận hồ sơ khai thuế qua đường chuyển phát nhanh đã thất bại

    Từ tháng 3/2009, Chi cục thuế Quận 1 (TP. HCM) đã thí điểm hợp tác với Logistic Tín Thành thực hiện nhận hồ sơ khai thuế tháng, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai tự quyết toán Thuế TNDN năm. Các chi phí liên quan đến chuyển phát nhanh hồ sơ khai thuế đến Chi cục Thuế Quận 1 trong tháng 03/2009 được Tín Thành miễn phí. Sau đó, chi phí được thực hiện theo thỏa thuận của hai bên. Tuy nhiên, ông Phạm Đình Lợi – Tổng giám đốc Tín Thành cho biết, sau khi hết thời hạn miễn phí chuyển phát hồ sơ thuế, chỉ còn hơn 700 trong số 7000 doanh nghiệp của Quận 1 sử dụng dịch vụ này, số còn lại đều tự đến nộp trực tiếp. Điều này khiến Tín Thành đã bị lỗ trong dự án và không có dự định mở rộng dịch vụ tới các địa bàn khác.

    Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/buu-chinh/Thu-ho-so-khai-thue-qua%C2%A0Tin-Thanh%C2%A0that-bai/2009/08/2MSVC7620153/View.htm