Thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng, miền

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ với các chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước, giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số thời gian qua đã có bước phát triển vững chắc về mọi mặt, thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa các vùng, miền.