Thu giấy phép, xử lý trách nhiệm vụ “chuyển khẩu” chín đại thụ

(CATP) Ngày 14-10-2010, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an Phú Yên và UBND huyện Sơn Hòa tổ chức cuộc họp xử lý vụ chín cây cảnh cổ thụ bị bứng gốc đang bị tạm giữ ở xã Sơn Long (Sơn Hòa) từ nhiều ngày qua. Cuộc họp xác định, việc UBND huyện Sơn Hòa cấp chín giấy phép cho chín người dân ở xã Sơn Long khai thác tận dụng cây trên đất nương rẫy là đúng với quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác ban hành kèm theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 7-7-2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn. Riêng các hộ dân đã bán cho người khác đào bứng, vận chuyển ra khỏi địa bàn huyện là sai phạm. Tiếp đó, UBND huyện Sơn Hòa phải thu hồi giấy phép khai thác đã cấp, chỉ đạo thu hồi, trồng lại chín cổ thụ đã bốc lên xe và những cây khác đã bứng gốc còn nằm trên rẫy. Cơ quan chức năng cũng đang chuẩn bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các đơn vị và cá nhân liên quan vụ sai phạm.

Những cây cổ thụ “phơi” trên xe sau gần một tháng bị tạm giữ