Thu gần 9.400 tỷ đồng nợ đọng thuế

Với các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng thuế, trong 8 tháng năm 2016, Cục Thuế TP Hà Nội đã thu được 9.368 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Thu gần 9.400 tỷ đồng nợ đọng thuế - Ảnh 1

Trong 9 tháng năm 2016, Cục Thuế TP Hà Nội đã đăng công khai 9 đợt với 1.268 DN và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2.250.186 triệu đồng. Kết quả sau công khai, đã có 629/1.268 DN nộp số tiền thuế nợ là 332.793 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Trước đó, cuối tháng 4/2016, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 26994/CT-QLN chỉ đạo 30/30 Chi cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng.