Thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng BHXH, BHYT

Những tháng cuối năm, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) sẽ thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động, người có thẻ BHYT…

Kết quả nổi bật

Theo BHXH Việt Nam, đến hết tháng 9/2016, dù còn nhiều khó khăn nhưng các lĩnh vực công tác tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nổi bật.

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 12.568.235 người, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015; BH thất nghiệp là 10.646.155 người, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015; BHXH tự nguyện là 193.983 người, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2015; BHYT là 73,7 triệu người (đã bao gồm lực lượng vũ trang), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 79,6% dân số và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn. Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được điều chỉnh kịp thời, chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi đến người được hưởng. Quyền lợi của người tham gia BHYT được nâng cao, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cải tiến góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được cắt giảm...

Toàn ngành thu 178.804 tỷ đồng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đạt 76,1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 25.734,2 tỷ đồng (16,8%) so với cùng kỳ năm 2015. Ước giải quyết chế độ BHXH cho gần 6,2 triệu lượt người, tăng 660.000 lượt người (11,9%) so với cùng kỳ năm 2015. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 104.733.643 lượt người, tăng 10.675.116 lượt người (11,4%) so với cùng kỳ năm 2015.

Tăng tỷ lệ tham gia tại khu vực phi chính thức

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, theo Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Vũ Xuân Hiển, những tháng cuối năm, toàn ngành BHXH tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

BHXH các tỉnh, TP cũng sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các khu vực phi chính thức; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người có thẻ BHYT.

Cùng với đó, phối hợp với ngành Y tế và các bộ, ngành có liên quan trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT; khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, phấn đấu đến hết năm 2016, số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thấp hơn cùng kỳ năm 2015.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cũng đã chỉ đạo, toàn ngành phải kiên quyết từ chối thanh toán đối với các cơ sở y tế đã liên thông dữ liệu nhưng chưa đầy đủ và không kịp thời cập nhật dữ liệu.

Ngành BHXH cũng đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, đài, báo… nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

“Toàn ngành sẽ nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp an sinh xã hội của đất nước”, bà Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh.

Trần Kiên