Thu dọn sạch rác thải nổi trên mặt ao, hồ, sông

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo Công ty TNHH NN một thành viên Thoát nước Hà Nội, để bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết, công ty đã tổng vệ sinh, thu dọn sạch rác thải nổi trên mặt ao, hồ, sông của các quận nội thành.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/195260