Thủ đoạn tinh vi của hacker để chiếm đoạt tài sản

Bằng việc tấn công qua lỗ hổng bảo mật, hacker chiếm quyền kiểm soát hàng trăm website, xâm nhập hệ thống máy chủ của một số doanh nghiệp.

PV/VTC1