Thủ đô Hà Nội có mạng lưới giáo dục quy mô lớn nhất cả nước

Hà Nội hiện là địa phương có quy mô mạng lưới giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.800 trường học, 29 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Inforgraphic: Báo Nhân Dân

Inforgraphic: Báo Nhân Dân

Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Báo Nhân Dân

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/thu-do-ha-noi-co-mang-luoi-giao-duc-quy-mo-lon-nhat-ca-nuoc-179230114153721554.htm