Thủ đô giữ vị trí trọng yếu trong chiến lược phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng

(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 795/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng thành địa bàn tiên phong của cả nước thực hiện các bước "đột phá chiến lược", tái cấu trúc kinh tế, đổi mới thành công mô hình tăng trưởng, trở thành đầu tàu của cả nước về phát triển kinh tế...

Theo quy hoạch, Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp cho GDP cả nước của vùng từ 24,7% năm 2010 lên 26,6% năm 2015 và 28,7% năm 2020; nâng cao thu nhập bình quân đầu người lên 2.500 USD vào năm 2015 và khoảng 4.180 USD vào năm 2020; giải quyết việc làm cho 300-350 nghìn lao động hằng năm...

Vùng Đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố. Trong quy hoạch vừa được phê duyệt, thành phố Hà Nội giữ vai trò trọng yếu trong chiến lược phát triển. Theo đó, quy mô dân số của Hà Nội đến năm 2020 khoảng 13,5 triệu dân. Một số công trình văn hóa tiêu biểu tầm cỡ quốc gia, một số trường đại học chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế; hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng sẽ được xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, về phát triển giao thông, nhà ga T1 Nội Bài sẽ được cải tạo; hoàn thành xây mới nhà ga hành khách T2 công suất 25 triệu lượt khách/năm vào năm 2015 và 50 triệu lượt khách/năm vào năm 2020…