Thư của Thị Nở gửi Chí Phèo

    Gốc

    Anh Chí thân yêu! Em đã nhận được thư của anh chiều qua khi đang trên đường ra bờ ao tắm. Em đọc từng dòng, từng chữ một cách say sưa, mãnh liệt và bàng hoàng nhận ra rằng không những giỏi về uống rượu, giỏi bẻ chuối xanh và sử dụng mảnh sành, anh còn có tâm hồn của một nghệ sĩ cùng trái tim của một doanh nhân.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/1/20/223351.tno