Thư của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ và các cấp công đoàn

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 -28.7.2009), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ, các cấp công đoàn cả nước lời chúc mừng và thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất.

(LĐ) - Cách đây 80 năm - ngày 28.7.1929 - tại nhà số 15 phố Hàng Nón, Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam; lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động Việt Nam. Tại Đại hội V Công đoàn Việt Nam (tháng 11 năm 1983), đã quyết định lấy ngày 28.7 hằng năm làm ngày truyền thống của Công đoàn Việt Nam. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách, cùng toàn dân làm nên những chiến thắng lẫy lừng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôi tin tưởng rằng trong thời kỳ mới, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt Nghị quyết 20, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và khẩu hiệu hành động do Đại hội X Công đoàn Việt Nam đề ra "Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước". Các cấp công đoàn nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhân dịp này, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ cả nước ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, thi đua lao động, sản xuất, công tác, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của đất nước. Chào thân ái! Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng