Thư chúc mừng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi Báo Hà Tĩnh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Báo ra số đầu

60 năm qua, Báo Hà Tĩnh luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, hoàn thành tốt vai trò, sứ mệnh là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/thu-chuc-mung-nbsp-cua-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-gui-bao-ha-tinh-nhan-dip-ky-niem-60-nam-ngay-bao-ra-so-dau/236631.htm