Thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội

Nhân dịp đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk gửi thư chúc mừng.

Thư có đoạn viết: "Tôi quyết tâm kích hoạt đối thoại Quốc hội nhằm làm sâu sắc hợp tác song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân các nước. Nhân cơ hội này, tôi xin mời Ngài đến thăm Ukraine. Tôi xin chúc Ngài Chủ tịch Quốc hội sức khỏe dồi dào và đạt được những thành tựu to lớn trong hoạt động lập pháp đầy trọng trách, và chúc đồng bào của Ngài - hòa bình, hòa hợp và hạnh phúc".

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thu-chuc-mung-chu-tich-quoc-hoi-223398.htm