Thư Cali: Tứ bề thọ địch

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tin từ thủ phủ Sacramento đang làm xao động dân chúng tiểu bang California và tất nhiên làm xôn xao nước Mỹ: từ ngày 18-2, có tới 20.000 nhân viên chính phủ bắt đầu nhận giấy bị sa thải vì tiểu bang này bế tắc tài chính. Cuộc sống của 900.000 “người Việt Cali” - theo cách gọi quen thuộc - cũng đang bị ảnh hưởng lớn sau tin không vui đó.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200908/20090221104003.aspx