THTT: Tiến sĩ Hoa Kỳ học Hoàng Thạch Quân bàn về bầu cử Mỹ

Cuộc bầu cử Tổng thống và các đại biểu liên bang cũng như địa phương tại Mỹ đang đi vào giai đoạn gay cấn. Hãy cùng Thanh Niên trao đổi với Tiến sĩ Hoàng Thạch Quân, chuyên ngành Hoa Kỳ học, dịch giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng, hiện giảng dạy Lịch sử Mỹ tại Đại học KHXH & Nhân văn TP.HCM.