THTT: Nhà báo Calvin Godfrey trò chuyện về bầu cử Mỹ

Những thủ tục bỏ phiếu nhiêu khê, những câu chuyện về truyền thống gia đình trong việc bỏ phiếu, đánh giá của một người Mỹ đối với bà Hillary Clinton và ông Donald Trump… Nhà báo Calvin Godfrey chia sẻ với độc giả, khán giả Báo Thanh Niên tất cả những điều này.