THPT Trưng Vương: Hò dô! Ta ra sức kéo nào

    Gốc

    (HHT_Online) Trong tháng 11, nối tiếp các hoạt động sôi nổi nhân ngày nhà giáo Việt Nam, trường THPT Trưng Vương tổ chức giải kéo co các lớp mở rộng, vừa gia tăng tinh thần đoàn kết vừa tạo nên sự kiện teen mỗi giờ ra chơi

      Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/TIN247/8725.hht