Thông xe... sắp có nhưng khó đường lên

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Như Báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào ngày 7/1, dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy đã chính thức hợp long nối 2 bờ sông Hồng. Ngay sau đó, các đơn vị thi công đã tiếp tục tiến hành xây dựng các hạng mục còn lại để có thể thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=42999