Thông xe nút giao thông Kim Liên trước Tết Nguyên đán

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, đến hết tháng 4/2008, khối lượng các công việc thi công tại nút giao thông Kim Liên đã được nhà thầu hoàn thành 40%. Hiện, Ban đang chỉ đạo Nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị khẩn trương thi công để thông xe dự án này

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=61727