Thông xe kỹ thuật hai cầu Đò Lo và Thống Nhất

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 10-10, Ban Quản lý duy tu giao thông đô thị Hà Nội cùng nhà thầu Công ty xây dựng phát triển công nghệ Thăng Long, Công ty cổ phần cơ giới Thăng Long tổ chức thông xe kỹ thuật hai cầu Đò Lo và Thống Nhất.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107139&sub=52&top=37