Thông xe gói thầu 1A Dự án nâng cấp, cải tạo QL18

Tổng chiều dài của gói thầu này là 31km, trong đó có 14 cây cầu với chiều dài 2.644m. Vận tốc thiết kế lên đến 100km/h. Chi tiết...