Thông tư mới chưa ngăn được việc thao túng giá thuốc

    Gốc

    Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dược không qui định thặng số (mức lãi hợp lý cho các khâu phân phối), thì biết lãi bao nhiêu là không hợp lý để làm cơ sở xử phạt? Nến cơ sở bán lẻ tiếp tục tự định giá, niêm giá trên trời để rồi "bán đúng giá” trên trời đó thì sao?

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/9/75094.cand