Thông tư 13 không thay đổi nhiều sau khi sửa

(TBKTSG Online) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tối ngày 27-9 đã ban hành Thông tư 19 sửa đổi một số nội dung trong Thông tư 13, nhưng những điểm đã được sửa đổi rất nhỏ so với mong muốn của các tổ chức tín dụng.

Thủy Triều Thông tư 13 được sửa đổi không nhiều. Ảnh: T.Triều. >>Lãi suất khó giảm, tín dụng khó tăng Tỷ lệ cho vay trên huy động đối với các ngân hàng là 80% và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 85% vẫn được giữ nguyên không thay đổi. Điểm thay đổi là được tính 25% tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế (trừ tổ chức tín dụng) vào nguồn vốn huy động để cấp tín dụng. Bên cạnh đó, tiền vay của tổ chức tín dụng khác có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên (trừ tiền vay để bù đắp thiếu hụt thanh khoản tạm thời) và tiền vay tổ chức tín dụng nước ngoài cũng được tính vào nguồn vốn huy động để cho vay. Một điểm được sửa đổi nữa là khoản bảo lãnh sẽ không được tính vào dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng. Trong khi đó, những chỉ tiêu khác mà các ngân hàng thương mại mong muốn Ngân hàng Nhà nước sửa đổi đều được giữ nguyên, như hệ số rủi ro của các khoản cho vay chứng khoán và bất động sản vẫn ở mức 250%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) vẫn phải nâng lên 9% từ mức 8% hiện nay, và thời hạn thực hiện những quy định mới trong Thông tư 13 vẫn sẽ là ngày 1-10. Vào đầu tháng 8, Hiệp hội Ngân hàng thay mặt 14 tổ chức tín dụng thành viên đã gửi văn bản dài 9 trang lên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị xem xét lại một số điểm chưa phù hợp, sẽ gây khó khăn cho các ngân hàng được quy định trong Thông tư 13. Thủ tướng Chính phủ ngày 24-9 đã có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu xem xét ý kiến của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông tư 13. Theo yêu cầu của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước dựa trên đề nghị của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tình hình thực tế, lộ trình tăng vốn của các ngân hàng và chủ trương của Chính phủ về hạ lãi suất để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông tư 13 về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng. Một số nội dung cần nghiên cứu sửa đổi trước mắt là tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản, và phải bảo đảm hoạt động của hệ thống tài chính, tiền tệ ổn định, an toàn trong cuối năm 2010 và đầu năm 2011. Trước đó, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã gửi tờ trình cho Chính phủ nêu lên ý kiến về những nội dung cần sửa đổi trong Thông tư 13. Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, trong một hội thảo tuần trước tại TPHCM đã đưa ra ý kiến cho rằng Thông tư 13 quá khắt khe và cho rằng khi thông tư này có hiệu lực, lãi suất cho vay sẽ khó giảm như mong muốn của Chính phủ đồng thời doanh nghiệp sẽ càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng.