Thông tư 10: TCTD phải hạn chế tăng trưởng tín dụng nếu nợ xấu 10% liên tục 3 tháng

TCTD phải hạn chế tăng trưởng tín dụng khi vi phạm giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư và kinh doanh cổ phiếu; khi tỷ lệ CAR thấp hơn 9% liên tục 6 tháng trở lên; hoặc tỷ lệ nợ xấu ở mức 10% trở lên liên tục trong 3 tháng.

* Tải Thông tư 10/2012/TT-NHNN

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Thông tư 10/2012/TT-NHNN về quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài vừa được NHNN ban hành.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 30/5/2012.

Theo Thông tư, việc xử lý sau thanh tra, giám sát với TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo hình thức thông báo vi phạm, cảnh báo vi phạm hay xử phạt hành chính.

Nặng hơn, NHNN sẽ áp dụng các biện pháp xử lý như hạn chế hoặc không cho phép mở rộng thêm các hoạt động mới; hạn chế hoặc không cho phép mở chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty con, công ty liên kết hoặc góp vốn mua cổ phần tại các doanh nghiệp...

Ngoài ra, khi giá trị thực vốn điều lệ hoặc vốn cấp của TCTD thấp hơn mức vốn pháp định sẽ phải tăng vốn điều lệ hoặc bổ sung vốn để đảm bảo chỉ số an toàn hoạt động .

Đáng chú ý, TCTD sẽ phải hạn chế tăng trưởng tín dụng khi:

- Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu thấp hơn quy định (9%) liên tục từ 6 tháng trở lên

- Nợ xấu/tổng dư nợ cấp tín dụng ở mức 10% trở lên liên tục trong vòng 3 tháng

- Vi phạm giới hạn cấp tín dụng từ 2 lần trở lên trong năm tài chính

- Vi phạm cấp tín dụng đối với những trường hợp không được hay bị hạn chế cấp tín dụng

- Vi phạm giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu

Áp dụng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cao hơn mức quy định chung khi:

- Vi phạm về giới hạn góp vốn, mua cổ phần

- Vi phạm về giới hạn mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động

Bên cạnh đó, TCTD sẽ phải thực hiện dịch vụ kiểm toán độc lập khi NHNN yêu cầu, khi có hành vi giả mạo sổ kế toán và chứng từ kế toán, có hành vi mở sổ kế toán ngoài hệ thống; Bị đình chỉ, tạm đình chỉ, miễn nhiệm, bãi miễn chức vụ người quản lý, người điều hành tại TCTD khi có hành vi vi phạm.

Trường hợp hồ sơ vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm sẽ phải chuyển qua cơ quan điều tra.