Thông tin về tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographics-thong-tin-ve-tan-pho-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-tran-sy-thanh-post705721.html