Thông tin nhà đất

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Công ty VinaCapital đang chuẩn bị thành lập quỹ bất động sản mới sẽ ra mắt vào đầu năm tới.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081115233858.aspx