Thông tin mới nhất về việc bổ nhiệm 35 cán bộ thời ông Tranh ở TTCP

Liên quan đến thông tin “bổ nhiệm 35 cán bộ của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh” mà dư luận đang quan tâm, Thanh tra Chính phủ khẳng định, đã bổ nhiệm đúng quy định.

Trước đó, một số cơ quan báo chí thông tin, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa kết thúc đợt thanh tra công tác cán bộ tại Thanh tra Chính phủ, trong đó có làm rõ việc ông Huỳnh Phong Tranh - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ trước khi nghỉ hưu đã bổ nhiệm cán bộ cấp vụ, cấp phòng “dồn dập”.

Về thông tin này, Thanh tra Chính phủ khẳng định, đó là nội dung không chính xác, vì Bộ Nội vụ không có Đoàn thanh tra tại Thanh tra Chính phủ như nêu trên.

Thông tin mới nhất về việc bổ nhiệm 35 cán bộ thời ông Tranh ở TTCP - Ảnh 1

Thanh tra Chính phủ họp báo Quý III/2016.

Đối với thông tin cho rằng, tại thời điểm trước khi về hưu, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã bổ nhiệm hàng loạt cán bộ, lãnh đạo cấp phòng trong vụ… là không đúng với quy định. Về vấn đề này, theo Thanh tra Chính phủ thì: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị có nội dung “cơ bản không để cấp phòng trong các đơn vị tham mưu thuộc cơ quan Trung ương”.

Thực hiện chủ trương này, tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ đã quy định “Không tổ chức phòng trong vụ. Riêng trường hợp vụ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn. Bộ trình Chính phủ quyết định số lượng phòng trong vụ tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ”.

Như vậy, các vụ thuộc Bộ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn vẫn được tổ chức cấp phòng.

Thông tin mới nhất về việc bổ nhiệm 35 cán bộ thời ông Tranh ở TTCP - Ảnh 2

Quyết định về việc phân công ông Nguyễn Minh Mẫn phụ trách Vụ III của Thanh tra Chính phủ.

Về nội dung: “Đầu tháng 3/2016, ông Huỳnh Phong Tranh ký quyết định số 518 bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Vụ trưởng Vụ III, phụ trách vụ này. Tại thời điểm đó, ông Ngô Văn Cao vẫn đang là Vụ trưởng Vụ III, chưa có quyết định nghỉ hưu, đến tháng 6/2016 ông Cao mới nghỉ hưu. Do đó, tại Vụ III của Thanh tra Chính phủ đã tồn tại câu chuyện Vụ phó “phụ trách” Vụ trưởng trong ba tháng”.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, tại Điều 1 Quyết định số 518/QĐ-TTCP ngày 18/3/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ: “Phân công ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Vụ trưởng Vụ III phụ trách vụ III thay ông Ngô Văn Cao được nghỉ hưu theo Quyết định số 386/QĐ-TTCP ngày 8/3/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Như vậy, theo Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 518/QĐ-TTCP là quyết định phân công, giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị, không phải là quyết định bổ nhiệm; Quyết định 386/QĐ-TTCP là quyết định ông Ngô Văn Cao được nghỉ hưu từ 1/6/2016. Như vậy, ông Nguyễn Minh Mẫn được giao phụ trách Vụ III thay ông Ngô Văn Cao khi ông Cao được nghỉ hưu từ ngày 1/6/2016.

Ngoài ra, cũng theo Thanh tra Chính phủ, ngày 29/2/2016, ông Ngô Văn Cao có đơn “Đề nghị Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ cho tôi được nghỉ điều hành từ ngày 1/3/2016 và tạo điều kiện cho tôi được nghỉ phép và bàn giao công việc”.

Xét đề nghị trên của ông Ngô Văn Cao, Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã giao cho ông Nguyễn Minh Mẫn phụ trách Vụ III thay ông Ngô Văn Cao khi ông Cao được nghỉ hưu từ ngày 1/6/2016, đây cũng là cơ sở để ông Cao bàn giao công việc cho ông Mẫn trước ngày 1/6/2016 và nghỉ hưu từ ngày 1/6/2016.

PV