Thông tin học bổng du học Úc

    Gốc

    Hiện nay, IDP Việt Nam đang cung cấp và điều phối một số chương trình học bổng du học Úc như IDP Peace scholarships, IDP Student Mobility scholarships, IDP Institution Scholarships. Cụ thể:

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/Duhoc/2007/9/18/209242.tno