Thông tin chi tiết về BXL Centrino 2 bị "rò rỉ"

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Một hãng sản xuất PC của Australia đã tiết lộ thông tin chi tiết về nền tảng di động Centrino 2 mới nhất của Intel.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9730&t=pcolarticle