Thông qua Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo

Chiều 20/9, ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị thảo luận thống nhất nội dung Quy chế vận động quản lý và sử dụng Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh sửa đổi, bổ sung năm 2023.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Hồng Ngọc chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Hồng Ngọc chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, số dư đầu kỳ của Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 là 8,7 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, Quỹ thu được 4,1 tỷ đồng. Số tiền đã chi cho các hoạt động là 6 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” còn 6,8 tỷ đồng.

Hội nghị đã thông qua Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sửa đổi năm 2023. Quy chế gồm 7 chương, 22 điều, trong đó có một số thay đổi so với Quy chế sửa đổi năm 2021, như: tích hợp Quy chế vận động quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và Quy định chi hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh thành Quy chế vận động quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh sửa đổi, bổ sung năm 2023; bỏ độ tuổi ưu tiên (trên 40 tuổi) khi xét hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết; xác nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp; mức chi cụ thể tùy từng trường hợp do Trưởng Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh xem xét quyết định...

DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202309/thong-qua-quy-che-van-dong-quan-ly-va-su-dung-quy-vi-nguoi-ngheo-990681/