Thông qua phương án sử dụng và trả nợ 132.056 triệu đồng vay lại của dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Chiều 4-12, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố năm 2018; phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Hà Nội đang tích cực thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, dự án "Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5141/QĐ-UBND ngày 9-10-2015.

Dự án gồm 2 hợp phần: Hỗ trợ thực hiện dự án (là các hoạt động trực tiếp hỗ trợ việc thực hiện tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) số 3 do chủ đầu tư đảm trách) và cung cấp các chương trình đào tạo cho cán bộ của Ban quản lý ĐSĐT Hà Nội để đảm bảo việc thực hiện thành công và đúng thời hạn tuyến ĐSĐT số 3.

Tổng vốn dự án là 6.520.028 USD, trong đó, vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là 5.800.000 USD và vốn đối ứng là 720.028 USD.

Theo Quyết định số 2332/QĐ-TTg ngày 23-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục tài trợ dự án, cơ chế tài chính đối với phần vốn vay ODA là vay lại. Do vậy, UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm vay lại với Bộ Tài chính toàn bộ vốn ODA là 4.107.000 SDR, tương đương 5.800.000 USD (quy đổi ra tiền Việt Nam là 132.056 triệu đồng).

Phương án sử dụng phần vốn vay này được UBND thành phố đưa ra như sau:

Sử dụng 3.328.000 SDR, tương đương 107.008 triệu đồng để giải ngân cho gói thầu tư vấn Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án 48 tháng bắt đầu từ tháng 1-2018 đến tháng 1-2022, trong đó giai đoạn 2016-2020 giải ngân 2.571.000 SDR tương đương 82.668 triệu đồng;

Sử dụng 595.000 SDR, tương đương 19.132 triệu đồng để bù đắp khi tỷ lệ quy đổi đồng SDR sang đồng tiền thanh toán cho các nhà thầu có biến động (tỷ lệ quy đổi đồng SDR sang đồng USD các thời điểm giải ngân có sự thay đổi thường xuyên);

Sử dụng 184.000 SDR tương đương 5.916 triệu đồng để trả lãi vay trong thời gian thực hiện dự án (ADB trừ vào giá trị khoản vay).

Thời gian vay là 24 năm; thời gian ân hạn 4 năm; thời gian trả nợ trong vòng 20 năm (với 40 kỳ trả nợ 6 tháng/lần), kỳ trả nợ đầu tiên bắt đầu từ ngày 1-6-2021 và kỳ trả nợ cuối cùng ngày 1-12-2040; lãi suất vay 2%/năm; phí cam kết, phí dịch vụ 0%.

Tổng số nợ phải trả là 5.091.652 SDR (tương đương 163.717 triệu đồng), trong đó trả nợ lãi vay là 652 SDR, tương đương 31.660 triệu đồng. Nguồn vốn trả nợ từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội.

Trong báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất với phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của Dự án như UBND thành phố trình.

Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị UBND thành phố quản lý chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả tư vấn nhằm thực hiện dự án tuyến ĐSĐT thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đúng tiến độ, đảm bảo chất lưọng và thực hiện kiểm toán dự án theo quy định.

Bảo Hân