Thông qua hồ sơ NSND của nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn

Hội đồng xét duyệt danh hiệu cấp nhà nước vừa thông qua hồ sơ xét NSND của nghệ sĩ Minh Vương và Thanh Tuấn.

Nghệ sĩ Minh Vương - Ảnh: TL

Đây là hai nghệ sĩ cải lương gạo cội song đã trượt xét duyệt ở lần trước, sau đó được đề nghị xét bổ sung. Các nghệ sĩ khác xét duyệt bổ sung NSND cũng được xét lần này, gồm: Trần Ngọc Châu, Trương Hải Thọ, Lưu Kim Hùng, Nguyễn Thị Mai Lan... Trong lần xét duyệt này có 84 hồ sơ NSND, 309 hồ sơ NSƯT.

Nếu như 100% hồ sơ NSND được thông qua, thì 1 hồ sơ NSƯT đã không đủ phiếu bầu. Các hồ sơ được thông qua sẽ được chuyển lên Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư để xem xét trình Thủ tướng, trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng. Về kết quả xét duyệt này, các ý kiến phản hồi có thể gửi tới hội đồng trong vòng 15 ngày sau khi công bố kết quả.

Qua nhiều đợt xét duyệt danh hiệu, các quy định cho thấy bất cập. Chẳng hạn, nhiều ý kiến cho rằng việc yêu cầu số phiếu phải đạt trên 90% là quá cao. Bên cạnh đó, hiện tại lá phiếu của các thành viên không hề được công khai.

Trinh Nguyễn