Thông qua dự thảo ngân sách đầu tiên của Tổng thống B.Ô-ba-ma

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát ngày 29-4 đã thông qua dự thảo ngân sách liên bang tài khóa 2010 (bắt đầu từ 1-10 tới) chú trọng các lĩnh vực y tế, năng lượng và giáo dục.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/205789