Thống nhất trình Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế VAT 6 tháng cuối năm

Tiếp tục phiên làm việc thứ 34, sáng nay 13/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, khi cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT), đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí, sẽ tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024.

Theo dự thảo nghị quyết, sẽ tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Thời gian áp dụng từ 1/7/2024 đến 31/12/2024.

Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, 6 tháng đầu năm 2024, số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) dự kiến giảm khoảng 23,488 nghìn tỷ đồng và dự kiến cả năm sẽ giảm thu khoảng 47,488 nghìn tỷ đồng.

Việc giảm thuế VAT sẽ làm giảm thu NSNN, tuy nhiên cũng có tác động thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó cũng góp phần tạo thêm nguồn thu cho NSNN.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời giao Chính phủ tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm bảo đảm nhiệm vụ thu và khả năng cân đối ngân sách trong phạm vi bội chi NSNN năm 2024 đã được Quốc hội thông qua.

Việc giảm thuế VAT được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Hương - Quang Sỹ - Anh Đức

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thong-nhat-trinh-quoc-hoi-tiep-tuc-giam-2-thue-vat-6-thang-cuoi-nam-225568.htm