Thống nhất trình Quốc hội quyết định đưa 4 luật có hiệu lực sớm từ 1/8

Chiều 13/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 dự án: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8 thay vì 1/1/2025.

Chính phủ nhận định, việc cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm hơn sẽ khơi thông nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, nhiều chính sách trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cũng có thể thực hiện được ngay mà không cần hướng dẫn chi tiết.

Khi hiệu lực của Luật Kinh doanh bất động sản thay đổi, cần thiết phải sửa đổi hiệu lực của Luật Các tổ chức tín dụng. Việc này để bảo đảm áp dụng đồng bộ quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ khi nhận tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng.

 Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: QH

Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: QH

Với các quy định chuyển tiếp tại Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TT&MT, Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá tác động những vướng mắc có thể phát sinh.

Chính phủ cũng giao các cơ quan có phương án phù hợp thể chế hóa trong luật, nhằm đảm bảo không gây khó khăn, vướng mắc cho công tác quản lý đất đai, nhà ở, thị trường bất động sản; đảm bảo quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khi tham gia các quan hệ về đất đai, nhà ở, thị trường bất động sản.

Về tiến độ xây dựng các văn bản, Chính phủ khẳng định có đầy đủ cơ sở để các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng để triển khai thi hành khi các luật này có hiệu lực từ ngày 1/8.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy nhanh hiệu lực thi hành các luật đã được thông qua.

Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp

Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp

Theo ông, Chính phủ đã rất nỗ lực, hoàn thiện hồ sơ dự án luật. Cùng với đó, Ủy ban Kinh tế đã rất trách nhiệm, khách quan và toàn diện, thực hiện thẩm tra nhiều vấn đề cần phải thực hiện, đảm bảo tính khả thi của luật. Đồng thời, thể hiện quan điểm ủng hộ chủ trương để 4 luật sớm đi vào cuộc sống.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Ủy ban Thường vụ cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương, sớm ban hành việc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ban hành các văn bản hướng dẫn, đảm bảo chất lượng, tiến độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi hành luật từ 1/8/2024.

Cùng với đó, rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi, không chồng chéo, mâu thuẫn trong nội tại các luật, giữa các luật và hệ thống pháp luật; nhận diện rõ đầy đủ rủi ro, thách thức, hệ quả tiêu cực của việc điều chỉnh thời gian hiệu lực và điều khoản chuyển tiếp của các luật để có giải pháp kiểm soát, khắc phục.

“Chính phủ cần cam kết, chịu trách nhiệm toàn diện trước Quốc hội, nhân dân về hiệu quả của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp của các luật như thuyết minh trong tờ trình của Chính phủ”, ông Hải nêu rõ.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận phiên họp

Mặt khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý, không tạo khoảng trống pháp luật, pháp lý hoặc để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, hợp thức hóa các sai phạm, lợi ích nhóm.

Đồng thời không gây vướng mắc, ách tắc, khó khăn cho các địa phương, người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển; không tạo ra hiệu ứng pháp lý tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng chịu tác động, dẫn đến phản ứng xã hội, khiếu nại, khiếu kiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật gửi Quốc hội.

Ủy ban Kinh tế, phối hợp với Ủy ban pháp luật và các cơ quan thẩm tra chính thức trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình 1 kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội được giao xây dựng báo cáo Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp, bố trí thời gian trình bày trước Quốc hội, thảo luận tổ, thảo luận hội trường, biểu quyết thông qua nội dung này.

Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thong-nhat-trinh-quoc-hoi-quyet-dinh-dua-4-luat-co-hieu-luc-som-tu-18-post1646000.tpo