Thống nhất một số điểm chung về kỹ thuật trong thi đấu tại Giải AARM-24

QĐND - Ngày 17-11, Ban tổ chức Giải bắn súng quân dụng Lục quân-quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24) đã tổ chức hội nghị kỹ thuật lần cuối, trước khi vào thi đấu chính thức. Trưởng đoàn vận động viên 10 nước gồm: Bru-nây, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam cùng tham dự.

Trên cơ sở thực tế sau 2 ngày vận động viên của các đoàn tổ chức tập luyện với trường bắn của Trung tâm huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, tại hội nghị kỹ thuật này, ban tổ chức và đại diện các đoàn vận động viên một lần nữa thống nhất cụ thể, chi tiết về Điều lệ AARM-24 sửa đổi áp dụng cho năm 2014. Theo đó, Điều lệ Giải AARM-24 vẫn được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận và đã được áp dụng qua thi đấu hàng năm. Trong những năm qua, quân đội các nước ASEAN tham dự giải đều công nhận đây là điều lệ chuẩn, nên trên cương vị là nước chủ nhà đăng cai giải lần thứ 24, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tôn trọng và không thay đổi về bố cục mà chỉ đưa ra một số nội dung cần trao đổi, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế trường bắn của QĐND Việt Nam để điều lệ hoàn chỉnh, khách quan hơn.

CHU ANH