Thống nhất mô hình hoạt động của ban chỉ đạo phong trào

0:00 / 0:00
0:00
Sở VHTT-DL vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ về việc thống nhất mô hình hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (phong trào) cấp huyện.

Theo Sở VHTT-DL, nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh, Sở đề xuất cơ cấu tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo phong trào cấp huyện, cụ thể: trưởng ban là chủ tịch UBND huyện, phó trưởng ban thường trực là phó chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hóa - xã hội. Cơ quan thường trực ban chỉ đạo là phòng văn hóa - thông tin cấp huyện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp huyện sẽ phân công các phòng, ban phụ trách những chương trình liên quan trong phong trào.

M.N

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202003/thong-nhat-mo-hinh-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-trao-2995244/