Thống nhất khai trừ Đảng viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Ngày 22-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau thống nhất quyết định khai trừ Đảng và đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao cách chức ông Trần Công Lộc, viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau. Quyết định này sẽ được triển khai trong vài ngày tới

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/225801.asp