Thống nhất chủ trương đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất

Chiều 16/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về đề xuất dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất. Dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Hiện tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 748 tấn/ngày. Ước tính đến năm 2030, khối lượng chất thải rắn phát sinh hơn 1.000 tấn/ngày; đến năm 2050, khối lượng tăng lên 2.167 tấn/ngày. Ngoài ra, khối lượng chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh là hơn 1.000 tấn/ngày, dự báo đến năm 2030 sẽ tăng lên 2.438 tấn/ngày. Để đảm bảo công suất xử lý hết lượng chất thải thực tế phát sinh, việc quy hoạch và đầu tư xây dựng hạng mục xử lý chất thải là cần thiết và cấp bách.

Đại diện nhà đầu tư trình bày về đề xuất dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất.

Đại diện nhà đầu tư trình bày về đề xuất dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất.

Theo đề xuất của nhà đầu tư là Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất nằm ở xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) có diện tích 71,5ha; tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng. Khu liên hợp sẽ xử lý chất thải sinh hoạt thu gom hàng ngày và một phần lớn lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh. Quy mô công suất xử lý rác thải giai đoạn 1 của dự án là 1.000 tấn/ngày đêm, giai đoạn 2 sẽ nâng tổng công suất lên 2.000 tấn/ngày đêm.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh đã kêu gọi rất nhiều doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh nhưng chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp. Đề xuất của Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi phù hợp với nhu cầu của tỉnh, do đó UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư về vị trí, quy mô đầu tư, đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư dự án. Thời gian tới, Sở KH&ĐT có trách nhiệm chủ trì phối hợp với sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh đưa dự án vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch Khu KKT Dung Quất sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh đưa vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và những năm tiếp theo...

UBND tỉnh chỉ xem xét thống nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án khi nhà đầu tư sử dụng công nghệ xử lý rác đồng bộ, tiên tiến, thân thiện với môi trường và mang lại lợi ích lâu dài. Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi cần sớm triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, xây dựng dự án và đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất ngay khi có chủ trương thống nhất bằng văn bản của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202212/thong-nhat-chu-truong-dau-tu-khu-lien-hop-xu-ly-chat-thai-tong-hop-dung-quat-3149379/