Thông hầm kỹ thuật hầm đường bộ Hải Vân 2 dài 12km đầu tư 7.200 tỉ đồng

Thông hầm kỹ thuật hầm đường bộ Hải Vân 2 dài 12km đầu tư 7.200 tỉ đồng

Thông hầm đường bộ 7.200 tỷ dài nhất Đông Nam Á

Thông hầm đường bộ 7.200 tỷ dài nhất Đông Nam Á

Chui vào hầm đường bộ hơn 7.200 tỷ, dài nhất Đông Nam Á

Chui vào hầm đường bộ hơn 7.200 tỷ, dài nhất Đông Nam Á

Hoàn thành khoan thông hầm Hải Vân 2

Hoàn thành khoan thông hầm Hải Vân 2

Phản hồi thông tin nhiều vết nứt vỏ hầm Hải Vân 1

Phản hồi thông tin nhiều vết nứt vỏ hầm Hải Vân 1

Thi công ống hầm Hải Vân 2 vượt tiến độ 6 tháng

Thi công ống hầm Hải Vân 2 vượt tiến độ 6 tháng

Độc đáo với những công trình giao thông 'chất' nhất Việt Nam

Hầm đường bộ Hải Vân 7.200 tỉ đồng được thi công như thế nào?

Hầm đường bộ Hải Vân 7.200 tỉ đồng được thi công như thế nào?

Công nghệ Việt tiếp tục chinh phục hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á

Công nghệ Việt tiếp tục chinh phục hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á

Thông hầm đường bộ 7.200 tỉ dài nhất Đông Nam Á

Thông hầm đường bộ 7.200 tỉ dài nhất Đông Nam Á

Mũi khoan cuối cùng thông hầm đường bộ 7.200 tỷ dài nhất Đông Nam Á vừa hoàn tất

Mũi khoan cuối cùng thông hầm đường bộ 7.200 tỷ dài nhất Đông Nam Á vừa hoàn tất

Thông hầm đường bộ 7.200 tỷ dài nhất Đông Nam Á

Thông hầm đường bộ 7.200 tỷ dài nhất Đông Nam Á

Những mũi khoan cuối cùng khoét núi xuyên Hải Vân

Những mũi khoan cuối cùng khoét núi xuyên Hải Vân

Hầm Hải Vân 2 hối hả về đích

Hầm Hải Vân 2 hối hả về đích

Cận cảnh hầm Hải Vân 2 đào thông, hối hả vào giai đoạn hoàn thiện

Đào thông ống hầm Hải Vân mở rộng, vượt tiến độ 6 tháng

Đào thông ống hầm Hải Vân mở rộng, vượt tiến độ 6 tháng

Hoàn thành mũi khoan cuối cùng dự án hầm đường bộ Hải Vân 2

Hoàn thành mũi khoan cuối cùng dự án hầm đường bộ Hải Vân 2

Chính thức đào thông hầm Hải Vân 2

Chính thức đào thông hầm Hải Vân 2

Mũi khoan cuối cùng đào thông hầm đường bộ Hải Vân 2

Mũi khoan cuối cùng đào thông hầm đường bộ Hải Vân 2

Đào thông hầm bộ Hải Vân 2 dài 6,2km

Đào thông hầm bộ Hải Vân 2 dài 6,2km

Hầm đường bộ Hải Vân 2 dự kiến bắt đầu vận hành từ năm 2020

Hầm đường bộ Hải Vân 2 dự kiến bắt đầu vận hành từ năm 2020

Những người khoan hầm xuyên núi, bắc cầu vượt biển 'made in Việt Nam'

Gặp những người khoan hầm xuyên núi, bắc cầu vượt biển ở Việt Nam

Gặp những người khoan hầm xuyên núi, bắc cầu vượt biển ở Việt Nam

Những người khoan hầm xuyên núi, bắc cầu vượt biển 'made in Việt Nam'

Những người khoan hầm xuyên núi, bắc cầu vượt biển 'made in Việt Nam'

Giải 'nút thắt' ùn tắc tại hầm đường bộ Hải Vân

Giải 'nút thắt' ùn tắc tại hầm đường bộ Hải Vân