Thống đốc Ngân hàng điều hành chống rửa tiền

KTĐT - Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền giúp Thủ tướng chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Thủ tướng vừa cử Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu làm Phó trưởng ban Thường trực và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền. Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền giúp Thủ tướng chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền. Ban còn phối hợp với các lực lượng nòng cốt trong công tác chống khủng bố nhằm nghiên cứu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật, chương trình, biện pháp chống tài trợ cho khủng bố trên lãnh thổ Việt Nam; đồng thời, giúp Thủ tướng nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền phù hợp từng thời kỳ. Ban chỉ đạo được thành lập vào tháng 4 năm nay, do Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo giúp Thủ tướng chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền gồm Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao Đặng Quang Phương; Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hoàng Nghĩa Mai; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Sản và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Theo website Chính phủ