Thông điệp, kỳ vọng của cán bộ, thanh niên khối doanh nghiệp cả nước gửi Đại hội Đoàn toàn quốc XII

  Báo Tiền Phong
  6 liên quanGốc

  Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối doanh nghiệp cả nước gửi thông điệp, kỳ vọng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

  Trang Thu

  Theo Ban Tuyên giáo TW Đoàn

  Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thong-diep-ky-vong-cua-can-bo-thanh-nien-khoi-doanh-nghiep-ca-nuoc-gui-dai-hoi-doan-toan-quoc-xii-post1493344.tpo