Thông cáo số 22 kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 21-11-2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110068&sub=50&top=37