Thông cáo số 11 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Ngày 3-11-2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp. Quốc hội tiếp tục thảo luận về: kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Thông cáo số 11 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV - Ảnh 1

Trong quá trình thảo luận, đã có 45 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về quan điểm, mục tiêu, lộ trình tái cơ cấu nền kinh tế; vai trò của Nhà nước và thị trường trong tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu kinh tế tổng thể, theo ngành, vùng, lĩnh vực;

- Nguyên nhân, giải pháp, mục tiêu tổng thể chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010-2020; việc tinh giản biên chế; đổi mới nội dung, phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; các hình thức thi tuyển trong việc tuyển chọn cán bộ, lãnh đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ;

- Việc tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nông dân; nâng cao chất lượng nông sản; việc lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; cơ chế chính sách cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; về ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển nông nghiệp; thị trường xuất khẩu và tiêu thụ nông sản…;

- Về cách thức đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, bảo đảm phù hợp với từng loại công trình và từng địa phương; giải quyết tình trạng khô hạn ở Tây Nguyên;

- Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; bài học kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; việc huy động nguồn lực đầu tư trong toàn xã hội;

- Về phát triển công nghiệp năng lượng; nâng cao hiệu quả các công trình, dự án đầu tư công, ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, các doanh nghiệp có đủ khả năng cạnh tranh trong khu vực và thế giới;

- Về đầu tư phát triển ngành du lịch, kinh tế du lịch; việc quảng bá du lịch; các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch, phát triển các khu dịch vụ du lịch phức hợp có quy mô và chất lượng cao;

- Công tác quy hoạch và quản lý việc sử dụng đất đai; hoàn thiện quy định pháp luật về cơ chế, chính sách về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất;

- Về vị trí, vai trò của khoa học, công nghệ trong tái cơ cấu nền kinh tế; tăng đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ hướng đến các mục tiêu dài hạn;

- Vấn đề ô nhiễm môi trường; việc ứng phó đối với thiên tai, biến đổi khí hậu; về các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển miền trung; việc xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Về các chính sách xã hội; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; về chủ trương xã hội hóa các dịch vụ công; đẩy mạnh việc xã hội hóa một số trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện; việc khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến xã, huyện, hạn chế tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, giảm gánh nặng chi phí y tế cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân;

- Về giáo dục - đào tạo gắn với phát triển thị trường lao động, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non; các giải pháp cải cách giáo dục, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017; tình trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường diễn ra trong thời gian qua; các giải pháp trao quyền chủ động cho địa phương trong việc giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, thiếu nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục;

- Việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; về xây dựng hệ thống quản lý mạng xã hội và in-tơ-nét; các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội;

- Về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017…;

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được các vị đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên họp đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Thứ sáu, ngày 4-11-2016, Quốc hội làm việc tại hội trường. Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phiên họp sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp.