Thông cáo báo chí về việc giao dịch trở lại

Sáng ngày 27 tháng 05 năm 2007, trong phiên giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch TP.HCM đã xảy ra sự cố kỹ thuật bất thường. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã tạm ngưng giao dịch trong 3 ngày: 27, 28 và 29 tháng 05 năm 2007 để khắc phục sự cố.